Datu drošība

Aptauju kluba „Interactive” biedru personiskā un pētījuma ietvaros sniegtā informācija ir konfidenciāla un pieejama tikai ar konkrēto pētījumu saistītajiem darbiniekiem. Informācijas anonimitāte tiek garantēta saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanu.

Aptauju kluba „Interactive” darbībā tiek ievēroti ICC/ESOMAR Starptautiskā kodeksa noteikumi (ICC/ESOMAR International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics). Aptauju klubs „Interactive” neizmanto datu ieguves metodes, kas varētu tikt uzskatītas par apšaubāmām un apdraudēt datu ticamību vai datu drošību.

Pēc reģistrēšanās aptauju klubā ikviens aptauju kluba biedrs sava profila informāciju var mainīt vai dzēst jebkurā brīdī. Pārtraukt dalību aptauju klubā „Interactive” un dzēst savu kontu var, autorizējoties kluba sistēmā vai sazinoties ar aptauju klubu „Interactive”.

Veicot aptaujas, kurās aptauju dalībnieki varētu būt bērni un jaunieši, aptauju klubs „Interactive” ievēro visas likumdošanas normas, kas aizsargā bērnu un jauniešu  tiesības. Ievērojot ESOMAR vadlīnijas par bērnu un jauniešu piedalīšanos pētījumos, aptauju klubā var reģistrēties tikai no 14 gadu vecuma.

Papildu informācija: